OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

14 czerwca 2021

OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA

Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

W związku z trwającym stanem epidemii i koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957, 1013 i 1054) informujemy, iż zgodnie z § 26 ust.10a i 10b ww Rozporządzenia:

I. Od dnia 13 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Poniżej informacja dotycząca maksymalnej ilości osób mogących jednocześnie przebywać w obiektach kultu religijnego (kaplicach) oraz salach pożegnań, administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (oprócz osób sprawujących kult religijny):

Od dnia 13 czerwca do dnia 25 czerwca 2021r.

Sala Pożegnań cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 – do 10 osób

Kaplica cmentarza Podgórze przy ul. Wapiennej 13 – do 15 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 34 osób

Kaplica ekumeniczna cmentarza Prądnik Czerwony przy ul Powstańców 48 – do 25 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Reduta – do 25 osób

Kaplica cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 33 osób

Sala Pożegnań cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 6 osób.

Od dnia 26 czerwca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r.

zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.” Poniżej informacja dotycząca maksymalnej ilości osób mogących jednocześnie przebywać w obiektach kultu religijnego (kaplicach) oraz salach pożegnań, administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (oprócz osób sprawujących kult religijny)

od dnia 26 czerwca do dnia 31 sierpnia 2021r.

Sala Pożegnań cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 – do 15 osób

Kaplica cmentarza Podgórze przy ul. Wapiennej 13 – do 22 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 51 osób

Kaplica ekumeniczna cmentarza Prądnik Czerwony przy ul Powstańców 48 – do 38 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Reduta – do 38 osób

Kaplica cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 50 osób

Sala Pożegnań cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 9 osób.

Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid.

Jednocześnie informujemy, iż zobowiązanymi do zapewnienia, aby w udostępnionej kaplicy/sali pożegnań znajdowała się w trakcie uroczystości pogrzebowych maksymalnie wskazana powyżej liczba uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny) są organizatorzy pochówku.

Korzystanie z kaplic na cmentarzach: Bronowice, Mydlniki, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, ze względu na ich bardzo małą powierzchnię, wymaga indywidualnego uzgodnienia.

Kaplica na terenie Cmentarza Rakowickiego administrowana przez Parafię funkcjonuje na dotychczasowych zasadach z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

OŚWIADCZENIE