Szafer Kwatera Władysław

(1886-07-23 - 1970-11-16)

Zajmował się ochroną przyrody, florystyką, paleobotaniką, geografią roślin. Był twórcą polskiej szkoły paleobotanicznej, współtwórcą polskich parków narodowych, inicjatorem odtworzenia populacji żubra w Puszczy Białowieskiej.

Lokalizacja: Ba płn., grób 6 (mapka)

Na zdjęciu grób, w którym pochowany został Władysław Szafer Kwatera.