Pogrzeb księdza prałata Zdzisława Sochackiego

Pogrzeb księdza prałata Zdzisława Sochackiego

Pogrzeb księdza prałata Zdzisława Sochackiego

Czytaj dalej
Uroczystości pogrzebowe ks. Władysława Gurgacza, Ryszarda Kłaputa i ppor. Tadeusza Zajączkowskiego – Kraków, 14 września 2021

Uroczystości pogrzebowe ks. Władysława Gurgacza, Ryszarda Kłaputa i ppor. Tadeusza Zajączkowskiego – Kraków, 14 września 2021

Prezes IPN dr Karol Nawrocki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita zapraszają na uroczystości pogrzebowe Żołnierzy Wyklętych: ks. Władysława Gurgacza „Sema”, Ryszarda Kłaputa „Pomsty” i ppor. Tadeusza Zajączkowskiego „Mokrego”, które odbędą się 14 września 2021 r. w Krakowie.

Czytaj dalej
AUKCJA MIEJSC POD BUDOWĘ GROBÓW MUROWANYCH NA CMENTARZU RAKOWICKIM I PODGÓRSKIM.

AUKCJA MIEJSC POD BUDOWĘ GROBÓW MUROWANYCH NA CMENTARZU RAKOWICKIM I PODGÓRSKIM.

Czytaj dalej

INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

Czytaj dalej

OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

Czytaj dalej

Spacer po Nowej Hucie śladami II wojny światowej

Muzeum Nowej Huty zaprasza na spacer tematyczny pt. „Śladami II wojny światowej”. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę, 5 września, o godz. 14.30

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.