ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Archiwalne zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro

Remont domu przedpogrzebowego przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie 2013-05-08

Kraków: Remont domu przedpogrzebowego przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie
Numer ogłoszenia: 181474 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013
...

czytaj więcej »

Budowa studni retencyjnych oraz odwodnienia liniowego na Cmentarzu Prądnik Czerwony - Wschód 2013-03-22

Kraków: Budowa studni retencyjnych oraz odwodnienia liniowego na Cmentarzu Prądnik Czerwony - Wschód.
Numer ogłoszenia: 114738 - 2013; data...

czytaj więcej »

Prace porządkowe wraz z wywozem odpadów na cmentarzach komunalnych w Krakowie - w podziale na cztery części. 2013-03-19

19/03/2013 S55 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
PL-Kraków: Usługi...

czytaj więcej »

Wyposażenie wnętrza kaplicy na Cmentarzu Prądnik Czerwony od strony ul. Reduta w Krakowie w zakresie elementów kamieniarskich, mebli, instalacji alarmowej, telewizji dozorowej i nagłośnienia 2013-03-04


Kraków: Wyposażenie wnętrza kaplicy na Cmentarzu Prądnik Czerwony od strony ul. Reduta w Krakowie w zakresie elementów kamieniarskich, mebli,...

czytaj więcej »

Ewidencjonowanie grobów w terenie i archiwizacja dokumentów grobowych na terenie cmentarzy podległych Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. 2012-12-13

Kraków: Ewidencjonowanie grobów w terenie i archiwizacja dokumentów grobowych na terenie cmentarzy podległych Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w...

czytaj więcej »

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl